İletişim Bilgileriniz

Aşağıdaki formu doldurarak gönderin.

En kısa zamanda sizi arayalım.


Üzerine hac farz olup da, bunu yerine getiremeden vefat eden kişi, vasiyet etmişse, vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyet etmemişse, varisleri isterlerse onun adına hac yapabilir veya vekil tayin ederek onun adına hac yaptırabilirler.

Nitekim hacca gitmeyi adayan, fakat edâ edemeden vefat eden bir kadının kardeşi, ne yapması gerektiğini Hz. efendimize (sav) sorduğunda, Hz. Peygamber, "ölen kardeşinin borcu olsaydı öder miydin?" diye sormuş, adam da, "evet ya Rasulallâh!" deyince, Allâh Resulü (sav): "O halde Allâh`a karşı olan borcunu da öde! Çünkü o ödenmeye daha lâyıktır." buyurmuştur (Nesâî, c. 5, s.147). 

Vekaleten hacca gidecek kimsenin daha önce haccetmiş olması yahut zengin biri olması tercih edilmelidir! Vekil olarak hacca gidecek kimse fakir ise, daha önce de hacca gitmemişse, kendi için de, başka bir yıl hac yapması farz olur. 

Vekilin, ihrama girerken, yerine hac yapacağı kişi adına  kalp ile samimiyetle niyet etmesi şarttır. 

Aynı şekilde iyileşmesi mümkün olmayan ve hac görevlerini yerine getiremeyecek kişi de kendi adına vekaleten hac yaptırabilir.