İletişim Bilgileriniz

Aşağıdaki formu doldurarak gönderin.

En kısa zamanda sizi arayalım.


UMRE NASIL YAPILIR? TAVAF NEDİR? SAFA-MERVE ARASI SAY NEDİR?

TAVAF ESNASINDA  KESİNLİKLE GERİYE DÖNÜLMEZ VE DÜNYA KELAMI KONUŞULMAZ!

Hac ve  Umre efendimizin(s.a.v) bize bildirdiği  (Mikat) denilen yerlerde ihram namazı ve umreye niyet  ile başlar. Mikatlar -doğrusunu Allah bilir- Hz Âdem’den sonra yeryüzüne dağılan insanlığın çıkış noktalarını oluşturur. İhram giymek umre’nin şartı, Haccın vaciplerindendir. Uçakla  önce Mekke’ye gidecek kişi  kendi yaşadığı ülkede ki evinde, havaalanında veya uçakta ihramlanır. Önce Medine’ye gidecek kişi de Medine’den Mekke’ye hareketinden önce konakladığı yerde ya da Medine’ye gidişte ki Mikat yerinde ihramını giyer..

İki rekat ihram namazı kılınır (sabah namazının sünneti gibi). Bu namazda biliniyorsa ilk rekatta Fatiha dan sonra ‘Kafirün’ ikinci rekatta Fatiha dan sonra  ‘İhlas’ suresi okunur.Namazdan sonra  ‘Allah’ım! Niyet ettim umre yapmaya, umremi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur denilerek niyet edilir ve Kâbe’ye gelene kadar telbiye getirilir. Niyet ve Telbiye ihramın rukün vasıflı farzlarıdır.  Telbiye, sözlükte emri kabul, etmek, emre hazır olduğunu söylemek anlamına gelir. 

 Telbiyenin Duasının Okunuşu :  Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek”

Telbiyenin Duasının Anlamı :Buyur Allahım buyur ben geldim. Emrine uyup geldim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Tekbir Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”
Anlamı şöyledir: Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.
Harem sınırlarına gelince Telbiye kesilir, Kâbe’nin önüne gelene kadar umreci-hacı başını kaldırıp bakmaz, Kâbe bütün ihtişamı ile karşısına çıktığı zaman başını kaldırır ve dua eder.

Hacer-ül Esved’in olduğu köşede tavaf için niyet edilir. “Allah’ım niyet ettim senin rızan için umre tavafını yapmaya.Bunu bana kolaylaştır  ve bunu benden  kabul buyur.” Tavaf, Hacerü’l Esved’in köşesinde başlayıp yine aynı köşede tamamlanmak üzere Kâbe’nin etrafını yürekten yapılan dualar, hamd-ü senalar ve zikirler ile  yedi defa dolaşmaktır. Bu dolaşmanın her birine ŞAVT adı verilir.

Tavaf Hacerü’I-Esved’de başlar, Hacerü’l-Esved’de biter. Umre Tafavının ilk üç şavtında Remel vardır. Remel erkeklerin kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek çalımlıca yürümeleridir. Hanımlar remel yapmazlar. Izdıba ise ihramlı erkeğin  tavaf sırasında sağ omzunu açmasıdır, sünnettir. Tavafa başlarken ve her şavtın bitiş hizasına gelince sağ el kaldırılır hafifçe Hacer-ül Esved’e dönüp Bismillahi Allahü Ekber denilerek istilam edilir. Eğer izdiham yoksa başkasına zarar verilmeyecekse Hacer-ül-Esved öpülür. Tavaf’da insanlar dua kitabındaki tavaf dualarını veya içinden geçen duaları veya Kur’an-ı Kerim okuyabilirler. Şunu unutmayın; Rabbim size oraya ulaşmayı lütfetmiş, huzuruna kabul etmiş , artık O’nun misafirisiniz. Misafire ikram etmez miyiz, gönlünü hoş tutmaya çalışmaz mıyız? Rabbimiz ikram edenlerin en hayırlısı, cömertlerin en cömerti, nimet ve ikram sahibi değil midir? O halde bir kitaba bağlı kalmaya çalışmayın. İsteyin isteyebildiğiniz kadar O yüceler Yücesi’nden. Dua edin, tövbe edin, zikredin.

 Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekât tavaf namazı (Kerahat vakti değilse) kılmayı unutmayın.. Birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta İhlâs sureleri Fatiha’dan sonra okunur. Daha sonra Kâbe’nin kapısının bulunduğu yerde (Buraya Mültezem adı verilir) Mültezem duası okunur.

Hacer-i Esved ile Kabe’nin Kapısı Arasında (Mültezem’de) Dua:

“Allah’ım! Bu ev Sen’in evin. Bu harem Sen’in haremin. Bu makam da cehennem azabından sana sığınanların makamıdır. Allah’ım, beni cehennem ateşinden ve recmedilmiş şeytanın şerrinden koru ve beni kıyamet günü korkularından emin kıl ve dünya ve ahiret sıkıntılarından beni kurtar.”

SAY(Umre sayı ):Umremizin tamamlanması için say yaparız. Say,  Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüşe denilir. Bu yürüme Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç geliş şeklindedir. Say, Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye bir gidişe şavt denir. Bir say ise 7 Şavttan meydana gelir. Tekbir, Tehlil, Hamd ve salâvat getirerek Safa tepesine çıkılır ve Kâbe’yi görecek bir yerde durulur. Ve Umre sayı için niyet edilir.

“Allahım niyet ettim senin rızan için umre say’ımı yapmaya. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul buyur” diyerek Say’a başlanır. Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlar. Dua kitabındaki say dualarını veya bildiği başka duaları okur. Tekbir, Tehlil, Salâvat ve Hamd getirir. Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına geldiğinde “”HERVELE” yapılır. Hervele süratli çalımlı ve canlı şekilde yürümenin adıdır. Bu Hz. Hacer validemizin hatırasını canlandırmak için yapılır. Hervele erkekler tarafından koşarak, hanımlar tarafından hızlıca yürüyerek yapılır.

Hervele say’ın her şavtının sünnetidir. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca say duası yapılır. Say tamamlandıktan sonra, erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise -otellerine döndüklerinde- saçlarından bir miktar keserler . Saçları dipten tıraş etmeden veya kısaltmadan erkekler sakal tıraşı olamazlar. Elbiselerini giyemezler ve diğer ihram yasaklarını yapmazlar. Çünkü gerek erkekler gerekse kadınlar için tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış ve ihram yasakları kalkmış olmaz. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur.

UNUTMAYALIM

Umre, Medine ile dahi alakalı değildir. Umre Mekke ve Haremi Şerif ile alakalı bir ibadettir. Yaklaşmışken Medine’yi de ziyaret etme şerefine, saadetine erişmek amacıyla ,umre programına Mekke’yle birlikte Medine ziyareti eklenmiştir. 8gün Medine’de kalıp, 40 vakit namaz kılmanın sünnet olduğu görüşü birçok islam  alimine göre doğru değildir. Milyonlarca insan içinden size umre nasip olmuşken bu kıymetli  günleri Mekke ve Medine dışındaki şehirlerde ve çarşılarda geçirmek bir zayiattır. Mekke ve Medine’de saatler değil dakikalar bile hesapla harcanmalıyken çarşılara günler tahsis edilmesi esef vericidir. İşin ciddiyetini, umrenin mahiyetini çözememiş olmaktan kaynaklanmaktadır.